Μαθηματική μοντελοποίηση χημικών αντιδράσεων στο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜαθηματική μοντελοποίηση χημικών αντιδράσεων στο περιβάλλον (EL)

Ρίζου, Βασιλική

aegean

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση και η μελέτη του μοντέλου της ενζυμικής αντίδρασης Michaelis-Menten και μοντέλων ευτροφισμού λιμνών. Στη μελέτη έγινε χρήση μεθόδων όπως η αδιαστατικοποίηση και η κανονικοποίηση, αλλά και η μέθοδος Runge-Kutta για την αριθμητική επίλυση. Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αναφέρουμε τον σκοπό της μαθηματικής μοντελοποίησης και της περιβαλλοντικής προσομοίωσης.Στο επόμενο κεφάλαιο, θα μελετήσουμε τις χημικές αντιδράσεις και θα τις κατηγοριοποιήσουμε σύμφωνα με τις ιδιότητες τους.Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξηγήσουμε τι είναι κατάλυση, τα ένζυμα και πως συνδέονται μεταξύ τους.Στο τέταρτο κεφάλαιο που αναφέρεται στη χημική κινητική, αρχικά θα μιλήσουμε για τον νόμο δράσης των μαζών, αλλά και δύο βασικές θεωρίες της χημικής κινητικής. Έπειτα θα μελετήσουμε το μοντέλο Michaelis-Menten, το οποίο περιγράφει με απλό τρόπο μια ενζυμική αντίδραση σχηματισμού προϊόντος από υπόστρωμα με τη βοήθεια ενζύμου.Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα αναλύσουμε το φαινόμενο του ευτροφισμού, και θα μελετήσουμε αυτό το φαινόμενο σε λίμνες.

bachelorThesis

environment (EN)
modeling (EN)
μαθηματική (EN)
αντιδράσεων (EN)
μοντελοποίηση (EN)
mathematical (EN)


2020-02-19


2020-03-26T13:27:46Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.