Στατιστική ανάλυση της κίνησης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτατιστική ανάλυση της κίνησης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (EL)

Φακιριάδης, Σταύρος
Νικολίτσης, Παναγιώτης

aegean

Στην παρούσα διπλωματική ασχοληθήκαμε με την στατιστική μελέτη του δικτύου του πανεπιστήμιου Αιγαίου και συγκεκριμένα των τριών τμημάτων της Σάμου. Αρχικά, αφού λάβαμε κάποια δήγματα από τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα πακέτα του routerSamosGate-Way, δημιουργήσαμε scriptsγια να κατατάξουμε τα δεδομένα σε εισερχόμενα και εξερχόμενα. Τα αρχειοθετήσαμε ανά ημέρα και στην συνέχεια προχωρήσαμε στην μετατροπή τους από bytesσε Mbytes. Συνεχίσαμεστην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Για να συμβεί αυτό, χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο MATLAB. Αφού βγάλαμε κάποια συμπεράσματα για τα δείγματα μας ήμασταν σε θέση να ασχοληθούμε σε βάθος με τον αλγόριθμο AR.Με την βοήθεια του αλγορίθμου AR, πήραμε διάφορες περιπτώσεις που θεωρήσαμε σκόπιμο να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εξάγουμε κάποια αποτελέσματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έγκυρα, αποτελεσματικάκαι όσο το δυνατό με πιο μικρή πιθανότητα σφάλματοςσυμπεράσματα.

bachelorThesis

στατιστική (EL)
ανάλυση (EL)
αιγαίο (EL)
aegean (EL)
analysis (EL)
statistics (EL)


2020-02-12


2020-03-26T13:37:11Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.