Σύγχρονες θεωρίες παρακίνησης και εκπαιδευτική πρακτική: ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας της σχολικής μονάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονες θεωρίες παρακίνησης και εκπαιδευτική πρακτική: ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας της σχολικής μονάδας (EL)

Καματερού, Αικατερίνη

aegean

Στην παρούσα εργασία ερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την παρακίνηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκες με γραπτό ερωτηματολόγιο. Οι βασικοί άξονες του ερωτηματολογίου είναι: α) οι κυρίαρχες ανάγκες των εκπαιδευτικών στον εργασιακό χώρο σε τέσσερις βασικές διαστάσεις (την ανάγκη για επιτεύγματα, για ανάπτυξη σχέσεων, για αυτονομία και για ισχύ), β) ο βαθμός ικανοποίησή των εκπαιδευτικών από την εργασία και γ) η εκτίμηση από τους ίδιους της διευθυντικής συμπεριφοράς. Προσεγγίζονται θεωρητικά και συγκριτικά οι πρώιμες και οι σύγχρονες θεωρίες παρακίνησης.Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 171 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας από το Νομό Δωδεκανήσου. Πραγματοποιήθηκαν περιγραφικές επαγωγικές στατιστικές αναλύσεις ως προς το σύνολο των δηλώσεων. Βασικό ερευνητικό εύρημα είναι η διαπίστωση του υψηλού βαθμού αναγκών, και στις τέσσερις διαστάσεις, των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

masterThesis

needs (EL)
οργανωσιακή δικαιοσύνη (EL)
motivation (EL)
deficit principle (EL)
job enrichment (EL)
παρακίνηση (EL)
εργασιακή ικανοποίηση (EL)
προσδοκία (EL)
organizational justice (EL)
σχεδιασμός εργασίας (EL)
αρχή προοδευτικότητας (EL)
job design (EL)
expectancy (EL)
ανάγκες (EL)
job satisfaction (EL)
εμπλουτισμός εργασίας (EL)
αρχή του ελλείμματος (EL)
progression principle (EL)


2020-01-21


2020-03-26T13:42:40Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.