3Δ χαρτογράφηση μεταβολών οικισμού Βρίσας με μεθόδους γεωπληροφορικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο3Δ χαρτογράφηση μεταβολών οικισμού Βρίσας με μεθόδους γεωπληροφορικής (EL)

Ατζαράκη, Άννα

aegean

Οι σεισμοί ως φυσικές καταστροφές, μπορούν να επηρεάσουν τόσο την περιβαλλοντική όσο και την κοινωνικό-οικονομική δομή στα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη μιας περιοχής. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων γεωπληροφορικής διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών, αλλά και στην εξασφάλιση της συνεχούς και ομαλής έκβασης της όλης πορείας, μέχρι και το τελικό στάδιο ανασυγκρότησης μιας περιοχής. Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε έξι ενότητες. Στη πρώτη ενότητα πραγματοποιείται η ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και της διαχείρισης κινδύνου στα πλαίσια των φυσικών καταστροφών και κυρίως του σεισμού. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η περιοχής της Βρίσας μέσα από την παρουσίαση της επίδρασης του καταστροφικού σεισμού, του 2017. Η γεωλογία και η γεωγραφία της Λέσβου συνδέονται με το παρόν και την υφιστάμενη κατάσταση του χωριού. Οι επόμενες τρείς ενότητες, προβάλουν τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, τα δεδομένα αλλά και την επεξεργασία τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης.

bachelorThesis

3D (EL)
maps (EL)
μοντέλα (EL)
Vrisa (EL)
Βρίσα (EL)
τρισδιάστατη χαρτογράφηση (EL)


2019-10-11


2020-03-27T14:11:21Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.