Από την απομόνωση στη συνεργασία στην εκπαίδευση: μορφές συνεργασίας στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπό την απομόνωση στη συνεργασία στην εκπαίδευση: μορφές συνεργασίας στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL)

Ψύρη, Μαρία

aegean

Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της σχολικής κουλτούρας που στο ένα άκρο του συνεχούς είναι η κουλτούρα της απομόνωσης και στο άλλο άκρο η κουλτούρα της συνεργασίας. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πολλές δεκαετίες ήταν εμπεδωμένη η κουλτούρα της απομόνωσης των εκπαιδευτικών, με ελάχιστους μηχανισμούς επαγγελματικής κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής της διδασκαλίας. Η παρούσα εργασία διερευνά σε πρώτο επίπεδο τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με μια σειρά από παραμέτρους της συνεργασίας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο εκτιμάται, μέσω των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, η διευθυντική συμπεριφορά ανάμεσα στους/στις διευθυντές/ριες σχολείων και των εκπαιδευτικών. Αρχικά αναφερόμαστε στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εξελίσσεται η συνεργασία της σχολικής ηγεσίας. Κατόπιν γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθεί η έννοια της συνεργασίας από την άποψη της λεγόμενης σχολικής ηγεσίας του συστήματος. Η έρευνα έγινε με γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε δύο βασικούς ερευνητικούς άξονες. Ο πρώτος ερευνητικός άξονας σχετίζεται με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια της συνεργασίας στις σχολικές μονάδες. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στη συμπεριφορά των διευθυντών/ριών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 175 εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας από το Βόρειο συγκρότημα του Νομού Δωδεκανήσου. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τη σημασία της σχολικής ηγεσίας στη σχολική συνεργασία. Επιμέρους βασικά ερευνητικά ευρήματα είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την έννοια της συνεργασίας στις σχολικές μονάδες και η εκτίμηση της διευθυντικής συμπεριφοράς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τη συνεργασία.

masterThesis

principal (EL)
κουλτούρα απομόνωσης (EL)
teamwork (EL)
ομαδική εργασία (EL)
συνεργασία (EL)
teachers association (EL)
σύλλογος διδασκόντων (EL)
διευθυντής/ρια (EL)
isolation culture (EL)
cooperation (EL)


2020-01-03


2020-03-30T10:02:46Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.