Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για την ανάκλαση του φωτός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη και αξιολόγηση ενοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για την ανάκλαση του φωτός (EL)

Καροφύλλη, Αμαλία

aegean

Η παρούσα εργασία μελετά τη συμβολή μιας διδακτικής παρέμβασης, που συγκροτήθηκε με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση και βασίζεται σε «ενοποιημένο» εκπαιδευτικό υλικό, στις αντιλήψεις των μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου σχετικά με την ανάκλαση, τα είδωλα και τη συμμετρία. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτής της διδακτικής παρέμβασης και της διδακτικής παρέμβασης, που βασίζεται στο «μονοεπιστημονικό» εκπαιδευτικό υλικό.

masterThesis

συγκριτική έρευνα (EL)
ενοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό (EL)
symmetry - reflection (EL)
consolidated educational material (EL)
συμμετρία - ανάκλαση (EL)
comparative research (EL)


2017-11-02


2020-03-30T10:04:20Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.