Changes in labour relationships, employment contracts and labour rights in Greece of economic crisis: the case of employees in Rhodes hotels

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στις συμβάσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης: η περίπτωση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Ρόδου (EL)
Changes in labour relationships, employment contracts and labour rights in Greece of economic crisis: the case of employees in Rhodes hotels (EL)

Ροδάκη, Χρυσάνθη

aegean

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση σχετική με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στις συμβάσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα που επήλθαν στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση καθώς και μελέτη για την περίπτωση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Ρόδου, σχετικά με την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην απασχόλησή τους. Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι θεωρητικό. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια καταγραφής ενός ορισμού για τον τουρισμό. Γίνεται συνοπτική ανάλυση για την ανάπτυξή του και για τις διακρίσεις στις επιμέρους μορφές του. Καταγράφεται η επίδρασή του στην εθνική οικονομία και επίσης δίνονται ορισμοί για την τουριστική ζήτηση και προσφορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η απασχόληση και η εργασία στον τουρισμό. Δίνεται συνοπτική περιγραφή για τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής απασχόλησης, στοιχεία για τα μεγέθη της τουριστικής απασχόλησης στη χώρα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της απασχόλησης στον τουρισμό καθώς και στοιχεία για τις αλλαγές στην τουριστική απασχόληση των ετών της οικονομικής κρίσης. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει στοιχεία για τις ιστορικές κατακτήσεις και διεκδικήσεις εργασιακών δικαιωμάτων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις εργασιακές σχέσεις. Επεξηγείται η διεθνής οικονομική κρίση, η επίπτωσή της στην Ελλάδα και οι μεταβολές που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιέχεται διεξοδική ανάλυση για τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα (συμβάσεις εργασίας, αμοιβές, χρόνος εργασίας). Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται διεξοδικά η ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας και η τοπική κλαδική ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου. Στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για τη Ρόδο, τη συμβολή του τουρισμού στο νησί, αναλύεται η τουριστική ζήτηση και η προσφορά και οι επιδράσεις και επιπτώσεις που επιφέρει ο τουρισμός στη Ρόδο. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εργασίας με σκοπό τη μελέτη των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού. Για το λόγο αυτό έγινε έρευνα σε 250 εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού η οποία περιείχε, εκτός δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων, καταγραφή για τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται (μέγεθος, κατηγορία, τύπος), καταγραφή των χαρακτηριστικών της απασχόλησής τους καθώς και αποτύπωση της άποψης και της εμπειρίας σχετικά με την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στις αμοιβές, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας. Σκοπός της έρευνας είναι να αποδείξει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου στη διαμόρφωση των αμοιβών, όρων, συνθηκών εργασίας με την σύναψη τοπικής κλαδικής ΣΣΕ και η προστασία που παρέχεται μέσα από αυτή στους εργαζόμενους μέλη του σωματείου. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.

masterThesis

εργασιακά δικαιώματα (EL)
economic crisis (EL)
οικονομική κρίση (EL)
Ρόδος (EL)
labor rights (EL)
εργασιακές σχέσεις (EL)
industrial relations (EL)


2019-12-17


2020-03-30T10:10:55Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.