Σχεδιασμός κράνους μοτοσυκλετών με βάση τις αρχές της βιομίμησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός κράνους μοτοσυκλετών με βάση τις αρχές της βιομίμησης (EL)

Παναγιωταράκος, Διαμαντής

aegean

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η έρευνα για τα κράνη μοτοσυκλέτας και η εύρεση εναλλακτικών λύσεων προστασίας με τη εφαρμογή των αρχών της Βιομίμησης. Αρχικά γίνεται αναφορά στα είδη των εγκεφαλικών τραυματισμών που μπορεί να προκληθούν από μια πρόσκρουση και τους τρόπους υπολογισμού και αξιολόγησης μέσω δοκιμών για την πρόληψή τους. Μέσω έρευνας εντοπίζονται οι υπάρχουσες λύσεις του ανταγωνισμού και αναλύονται τα επιμέρους κομμάτια των κρανών μοτοσυκλέτας καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους. Μέσω του Μάρκετινγκ εντοπίζεται η ομάδα χρηστών, ορίζεται ο τρόπος στόχευσής της, προσδιορίζεται η χωροθέτηση του προϊόντος και ορίζονται οι προδιαγραφές σχεδίασης. Γίνεται αναφορά στη Βιομίμηση και τον τρόπο εύρεσης πηγών μέσω αυτής για την έμπνευση καινοτόμων λύσεων στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Τέλος γίνεται παραγωγή τριών προτάσεων και αξιολόγηση της μηχανικής συμπεριφοράς αυτών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

masterThesis

κράνος (EL)
μοτοσυκλέτα (EL)
βιομίμηση (EL)
motorcycle helmet (EL)
biomimicry (EL)


2019-10-08


2020-03-30T10:11:31Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.