Σύστημα για τη διαβίωση στις πόλεις του μέλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύστημα για τη διαβίωση στις πόλεις του μέλλοντος (EL)

Μυλωνάκου, Αθηνά

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη πρόταση σχεδιασμού ενός νέου συστήματος που θα συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών για τη καλύτερη διαβίωση στις πόλεις του μέλλοντος. Το κυρίαρχο σενάριο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τις υπάρχουσες εξελίξεις, περιλαμβάνει την διαβίωση σε όλο και μικρότερους χώρους, με την εργασία να εισχωρεί σε αυτούς, και συνεπώς την άμεση αύξηση των λειτουργιών που φιλοξενούνται σε ένα διαμέρισμα. Προκειμένου, λοιπόν, να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις τέθηκε ως στόχο ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος με πολλαπλές λειτουργίες που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της διαβίωσης και της εργασίας σε μικρούς χώρους studio διαμερισμάτων. Το νέο αυτό σύστημα θα προσφέρει χώρο για ύπνο, ανάπαυση, εργασία και αποθήκευση. Πρωτεύων σκοπό αποτέλεσε η προσαρμοστικότητα του σε διάφορους μικρούς χώρους λόγω των συνεχών μεταβολών στις συνθήκες ζωής που επικρατούν, σε συνδυασμό με τη περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρου. Η πρόταση στηρίζεται στην ανάγκη δημιουργίας ευέλικτων χώρων που θα προσφέρουν τη μέγιστη χρηστική τους αξία στο χρήστη. Η χρήση του εν λόγω συστήματος, μετατρέπει το χαρακτήρα ενός στατικού χώρου σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τόπο, η εικόνα του οποίου επηρεάζεται από τη κινητικότητα αλλά και την λειτουργική μεταβλητότητα του συστήματος. Το ίδιο το σύστημα καλύπτει την ανάγκη για διαχωρισμό των λειτουργιών στο χώρο χωρίς όμως την ύπαρξη σταθερών και μόνιμων στοιχείων που τον περιορίζουν.

masterThesis

σύστημα επίπλου (EL)
furniture system (EL)
διαβίωση (EL)


2019-07-03


2020-03-31T13:44:17Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.