Εξελίξεις και προοπτικές για τη χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο στην ακτοπλοΐα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDevelopments and prospects about the use of natural gas as a fuel in coastal shipping (EL)
Εξελίξεις και προοπτικές για τη χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο στην ακτοπλοΐα (EL)

Κοϊμτζής, Εμμανουήλ

aegean

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι προοπτικές της μερικής ή ολικής υποκατάστασης των υγρών ναυτιλιακών καυσίμων από φυσικό αέριο στον τομέα της ακτοπλοΐας. Διαπιστώνεται ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των σκαφών που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο είναι αρκετά καλύτερες εν σχέσει με εκείνες των σκαφών που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα, εξαιρουμένων πιθανόν των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στην περίπτωση που εξεταστεί ο συνολικός κύκλος ζωής των ενεργειακών πόρων. Επιπλέον, το φυσικό αέριο αποδεικνύεται μία πιο οικονομική επιλογή, η ελκυστικότητα της οποίας αναμένεται να αυξηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αναγκαία είναι η υλοποίηση επιπλέον επενδύσεων στον τομέα της ανέγερσης κατάλληλων υποδομών διαχείρισης φυσικού αερίου και ανεφοδιασμού των πλοίων, καθώς και η ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων ασφαλείας επί του σκάφους.

masterThesis

natural gas (EL)
coastal shipping (EL)
shipping (EL)
ακτοπλοΐα (EL)
φυσικό αέριο (EL)
ενέργεια για πλοία (EL)
energy (EL)


2019-10-17


2020-04-02T15:11:32Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.