Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο με θέμα το νερό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο με θέμα το νερό (EL)

Χριστοδούλου, Κωνσταντίνα

aegean

Με την πάροδο του χρόνου, η επιστημονική κοινότητα, ο κλάδος που ασχολείται με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και οι υπεύθυνοι της λήψης αποφάσεων καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο από νέες και πολύπλοκες περιβαλλοντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ανθρώπινη ευημερία και την οικολογική υγεία. Μία από αυτές τις προκλήσεις σχετίζεται με το νερό, τη χρήση του και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή, καθώς και με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ανθρωπότητα και σχετίζονται με τη λειψυδρία και τη ρύπανση του νερού. Με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και την εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών της κοινωνίας, αναπτύσσεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής αγωγής. Το θέμα της παρούσας έρευνας ήταν ο Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο με θέμα το νερό. Ο κύριος σκοπός ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την σημασία του νερού στη ζωή μας ως ένα από τα σημαντικότερα αγαθά του πλανήτη και να ευαισθητοποιηθούν για την σπουδαιότητα του. Από την υλοποίηση του προγράμματος προέκυψε ότι οι μαθητές είναι σε θέση μέσω των σχετικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να κατανοήσουν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το νερό και τη χρήση του.

masterThesis

environmental education (EL)
preschool education (EL)
awareness (EL)
προσχολική αγωγή (EL)
environmental program (EL)
ευαισθητοποίηση (EL)
περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (EL)


2019-11


2020-04-06T05:23:02Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.