Αξιοποίηση του στομαχίου του Αρχιμήδη στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές επαγγελματικού λυκείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιοποίηση του στομαχίου του Αρχιμήδη στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές επαγγελματικού λυκείου (EL)

Κοτίτσα, Αγλαΐα

aegean

Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν αρνητική στάση απέναντι στο μάθημα των Μαθηματικών, εκδηλώνουν χαμηλή διάθεση συμμετοχής στην μαθησιακή διαδικασία και μειωμένο γνωστικό ενδιαφέρον. Η αδιαφορία που εκδηλώνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ο έντονος αρνητισμός τους μας ώθησε να σχεδιάσουμε πειραματικής εφαρμογής μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας με χρήση του Στομαχίου του Αρχιμήδη. Επιλέξαμε ,λοιπόν, μία συνεργατική-παιγνιώδη δραστηριότητα με το συγκεκριμένο χειραπτικό υλικό, καθώς πρόκειται αφενός για ένα μαθηματικά πλούσιο υλικό γεωμετρικής συνδυαστικής, αφετέρου παρουσιάζει μεγάλο πνευματικό ενδιαφέρον η ιστορία της ανακάλυψης και η θεωρία της κατασκευής του. Στόχος της εργασίας είναι η αλλαγή των στάσεων (ευχαρίστηση, αυτοπεποίθηση και αξία των μαθηματικών) των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά. Πραγματοποιήσαμε, λοιπόν, έρευνα πεδίου για να καταγράψουμε τις προδιαθέσεις 18 μαθητών/τριών ενός τμήματος της Β΄ τάξης του τομέα Μηχανολογίας του ΕΠΑΛ σε σχέση με το μάθημα και την σημασία των Μαθηματικών, αλλά και την ενδεχόμενη μεταβολή της στάσης τους μετά την πειραματική διεπιστημονική παρέμβαση, χρησιμοποιώντας το ΑΤΜΙ(Attitudes Towards Mathematics Inventory). Ύστερα από έλεγχο T – test διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην αυτοπεποίθηση, στην αξία και στην ευχαρίστηση των μαθητών για το μάθημα των μαθηματικών πριν και μετά το πείραμα.

masterThesis

στομάχιον (EL)
stomachion (EL)
στάσεις (EL)
mathematics (EL)
attitudes (EL)
μαθηματικά (EL)


2019-09-12


2020-04-06T05:23:48Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.