The function of communication in education: the role of the school principal

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ λειτουργία της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: ο ρόλος του/της διευθυντή/τριας σχολικών μονάδων (EL)
The function of communication in education: the role of the school principal (EL)

Βενετούλη, Βασιλική

aegean

The aim of the present thesis is to examine the role of communication in school. It refers especially to the communication between the school and the pupils’ parents. It also gives emphasis to the role of the school principal at this sector. Specifically, the thesis aims to reveal the frequency and the means with which the pupils’ family interacts with the school, as well as the school principal’s attitude towards that direction. In order to answer to these research questions the researcher, during the period from July to September 2017, conducted a survey with questionnaires that were granted to 226 parents with kids that attend the primary school in the county of Dodekanisos. It was a sample of convenience due to the researcher’s easy access to it. According to the research findings, the parents at this region are really active, as they usually visit their kids’ school and they have developed a very good relationship with the class teacher. Nevertheless, they still tend to use traditional means of communication, such as school meetings. In addition, the most common reason for their visiting the school is their informing about their children’ academic progress and grades. They rarely contribute to the school’s activities through voluntary work. They also seldom cooperate with the class teacher in order to solve a learning or behavioral problem of their child. As far as their opinion for the school principal’s attitude is concerned, they seem to trust him/her and to be largely contented with his/her work, the way he/she treats the kids, his/her knowledge and his/her communicative abilities. Though, the research revealed that parents have to be motivated so as to be involved in the school activities and that the role of the school principal towards that direction is more than necessary.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τον ρόλο της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, ιδίως της επικοινωνίας των γονέων των μαθητών/τριών με το σχολείο, καθώς και τον ρόλο του/της διευθυντή/τριας σε αυτόν τον τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική αυτή εργασία αποσκοπούσε στο να εξετάσει τον βαθμό, τη συχνότητα και τον τρόπο αλληλεπίδρασης της οικογένειας των παιδιών με το σχολείο και τη στάση των διευθυντών/τριών προς αυτή την κατεύθυνση. Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά αυτά ερωτήματα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2017 ποσοτική έρευνα με χορήγηση 226 ερωτηματολογίων σε γονείς μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία, στον Νομό Δωδεκανήσου. Επρόκειτο για δείγμα ευκολίας λόγω της εύκολης πρόσβασης της ερευνήτριας σε αυτό. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, οι γονείς είναι αρκετά δραστήριοι στα σχολεία αυτά, επισκέπτονται συχνά το σχολείο του παιδιού τους και διατηρούν καλή επαφή με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Ωστόσο, επικοινωνούν με το σχολείο κυρίως με τους παραδοσιακούς τρόπους, όπως με δια ζώσης συναντήσεις, και για τυπικούς λόγους, όπως για ενημέρωση σχετικά με την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών. Δε συνεισφέρουν ιδιαίτερα στο σχολείο με παροχή εθελοντικής βοήθειας ούτε συνεργάζονται με τον/την εκπαιδευτικό για μαθησιακά ή συμπεριφορικά ζητήματα που αφορούν το παιδί τους. Σχετικά με τη στάση τους απέναντι στον/στη διευθυντή/τρια, δείχνουν αρκετά ικανοποιημένοι με το έργο του/της στο σχολείο, τον/την εμπιστεύονται και θεωρούν σε γενικές γραμμές ότι κατέχει τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνουν πως χρειάζονται την ενθάρρυνση από τον/την ίδιο/α για την ενεργό συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες.

masterThesis

primary school (EL)
επικοινωνία (EL)
διευθυντής/τρια (EL)
school principal (EL)
σχολείο (EL)
communication (EL)


2017-09-28


2020-04-06T05:36:06Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.