Σχεδιασμός σύνθετου επιτραπέζιου παιχνιδιού για τα μαθηματικά και τη φυσική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός σύνθετου επιτραπέζιου παιχνιδιού για τα μαθηματικά και τη φυσική (EL)

Ρουσιά, Σταυρούλα

aegean

Τα επιτραπέζια παιχνίδια αποτελούν εκείνα τα εκπαιδευτικά υλικά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν θετικά και να υποστηρίξουν όλες τις αρχές μάθησης, ενώ ταυτόχρονα ωθούν τα παιδιά στη μάθηση δίνοντας τους την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, είτε ατομικά, είτε συνεργατικά με άλλους συμμαθητές τους. Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου, ακόμα και αυτοί των τελευταίων τάξεων, έχουν την ανάγκη να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο. Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποσκοπεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός διεπιστημονικού επιτραπέζιου παιχνιδιού για μαθητές του δημοτικού. Συγκεκριμένα το επιτραπέζιο παιχνίδι έχει ως στόχο να εισάγει τους μαθητές της ΣΤ τάξης στη δεύτερη ενότητα των Μαθηματικών με τίτλο «Εξισώσεις». Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές θα εξασκούνται στην μετατροπή ενός λεκτικού προβλήματος ή μιας λεκτικής φράσης σε μαθηματικές εκφράσεις και κατ’ επέκταση θα γνωρίσουν την έννοια της μεταβλητής .Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση των Μαθηματικών και της Φυσικής στον πραγματικό κόσμο και την αποτελεσματική συμβολή της στη διαδικασία της μάθησης, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε αυτή τη σχέση. Το επιτραπέζιο παιχνίδι, λοιπόν, αναφέρεται και στην έννοια της μάζας με απώτερο σκοπό τη σωστή χρήση της έννοιας αυτής. Κατασκευάστηκε, λοιπόν σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιού, το επιτραπέζιο παιχνίδι «Σπάσε τη ζυγαριά». Προκειμένου να αξιολογηθεί και να διερευνηθεί αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των προδιαγραφών, που είχαν τεθεί κατά τη σχεδίαση του, και του τελικού αποτελέσματος, εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 4 μαθήτριες της ΣΤ τάξης. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το χάσμα μεταξύ σχεδίασης και εφαρμογής και επισημάνθηκαν οι αδυναμίες του παιχνιδιού αναφορικά με τους στόχους του.

masterThesis

sciences (EL)
εξισώσεις (EL)
board game (EL)
mathematics (EL)
μεταβλητή (EL)
επιτραπέζιο παιχνίδι (EL)
μάζα (EL)


2018-02


2020-04-06T05:41:30Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.