Η επιμόρφωση των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα: η περίπτωση του προσωπικού των δικαστηρίων του νομού Δωδεκανήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTraining the civil servants: the case of the state courts' staff in the prefecture of Dodecanese (EL)
Η επιμόρφωση των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα: η περίπτωση του προσωπικού των δικαστηρίων του νομού Δωδεκανήσου (EL)

Κούρκουλου, Καλλιόπη-Αλεξάνδρα

aegean

Η επιμόρφωση των εργαζομένων σε όλους τους Οργανισμούς είναι ιδιαίτερα αναγκαία σήμερα και έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης, καθώς αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Καθώς οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αυξάνονται, οι ανάγκες των καταναλωτών – πολιτών και επιχειρήσεων πολλαπλασιάζονται, οι εργαζόμενοι/ες σε κάθε οργανισμό πρέπει να είναι έτοιμοι/ες να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Παρόλο που η συμβολή της επιμόρφωσης των εργαζομένων φαίνεται να είναι αρκετά σημαντική, η έρευνα σχετικά με αυτή είναι αρκετά περιορισμένη Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των δικαστικών υπαλλήλων του Νομού Δωδεκανήσου, σχετικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, με στόχο να εντοπισθούν τα σημεία που κρίνεται ότι χρειάζονται περαιτέρω απόκτηση / εμβάθυνση των γνώσεων τους, μέσα από κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα. Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν τους/τις δικαστικούς υπαλλήλους να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα και ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένουν από αυτά στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Η αναγκαιότητα της έρευνας έγκειται στο ότι η διερεύνηση των απόψεων των δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με τις ανάγκες επιμόρφωσής τους, γίνεται σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους στο Νομό Δωδεκανήσων, αλλά και το ιδιόμορφο και διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και νομοθετικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργούν, συνήθως κάτω υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

masterThesis

δικαστικοί υπάλληλοι (EL)
courts' staff (EL)
επιμόρφωση (EL)
education (EL)
εκπαίδευση (EL)
training (EL)


2018-05


2020-04-06T06:19:42Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.