Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως παράγοντας τουριστικής ανάπτυξης: η περίπτωση του λιμένα Μεστών, Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ τουρισμός κρουαζιέρας ως παράγοντας τουριστικής ανάπτυξης: η περίπτωση του λιμένα Μεστών, Χίου (EL)

Γαϊλα, Αλεξάνδρα

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον τουρισμό κρουαζιέρας και εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού στο Λιμένα Μεστών της νήσου Χίου. Στην εισαγωγή θα αναλυθεί το θεωρητικό πλαίσιο του τουρισμού ως φαινόμενου, με σύντομη ιστορική αναδρομή, με σχολιασμό με βάση άρθρα από τον τύπο για τις προεκτάσεις του στην Ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων ετών της οικονομικής ύφεσης, θα δοθεί επίσης, μια εικόνα της παγκόσμιας αγοράς. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν θεωρητικά οι βασικές Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στη συνέχεια θα γίνει εκτενής ανάπτυξη του Θαλάσσιου τουρισμού μιας και στον οποίο συγκαταλέγεται ως ειδική μορφή ο τουρισμός κρουαζιέρας. Στην πορεία αφιερώνεται ένα κεφάλαιο με ορισμούς, ιστορική αναδρομή, με την διεθνή εικόνα στον τομέα της κρουαζιέρας τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα με την επικρατούσα κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο. Μοντέλα κρουαζιέρας και νέες τάσεις, τεχνολογίες θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν στοιχεία αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στους Ελληνικούς λιμένες. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη μνεία στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο του τουρισμού κρουαζιέρας σε παγκόσμια κλίμακα. Αειφόρο ανάπτυξη και βιωσιμότητα του μοντέλου. Καθώς επίσης, και η πολιτική της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τον θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστεί το νησί της Χίου, οι εμπειρίες που μπορεί να χαρίσει στον επισκέπτη και τα αξιοθέατα του, θα δοθούν στοιχεία για τον τουρισμό κρουαζιέρας στο λιμάνι της Χίου και έπειτα θα παρουσιαστεί ο Λιμένας Μεστών Χίου, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι του νησιού, το οποίο είναι μια σύγχρονη υποδομή που δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου, ώστε να φέρει τουρισμό και έσοδα στον τόπο. Θα γίνει μια θεωρητική «συζήτηση» για την εκμετάλλευση του που θα τον καταστήσει το κεντρικό λιμάνι κρουαζιέρας της νήσου Χίου και θα εξεταστούν οι προεκτάσεις που θα είχε αυτό το σενάριο σε τομείς όπως η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και το περιβάλλον. Επιπλέον, θα προταθούν διαδρομές στην Νότια Χίο και στη Χίο γενικότερα που θα είχαν ενδιαφέρον για τις εταιρείες κρουαζιέρας και δυνητικά θα μπορούσαν να φέρουν ανάπτυξη στο Νότιο και κεντρικό τμήμα της Χίου και να καλύψουν θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό. Η έρευνα θα στηριχτεί σε συνεντεύξεις ατόμων σε «θέσεις κλειδί» για τον τουρισμό της Χίου, όπως την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Χίου και επαγγελματίες του τουρισμού δηλαδή τουριστικά πρακτορεία, που ασχολούνται με την κρουαζιέρα, το Επιμελητήριο Χίου, το Λιμενικό Ταμείο Χίου, το Τελωνείο Χίου και επίσης με τον διευθυντή και ιδιοκτήτη της εταιρείας Piraeus Marine Services S.A. ώστε να δοθεί και η οπτική των εταιρειών κρουαζιέρας. Τέλος, θα αναφερθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, θα γίνει ανάλυση SWOT και PESTEL, θα παρουσιαστούν μερικές προτάσεις που θα μπορούσαν να μελετηθούν περαιτέρω ώστε να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας στην Χίο, μιας και το νησί βρίσκεται σε ανάμεσα στα Τουρκικά παράλια που είναι δυναμική αγορά Τουρισμού κρουαζιέρας αλλά και στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίου που σαν προορισμός δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε σχέση με το Νότιο Αιγαίο. Άρα στην συνεχώς αναπτυσσόμενη «βιομηχανία» τουρισμού κρουαζιέρας θα αποτελούσε μια ελκυστική επιλογή για να προβληθεί και να προσελκύσει επιβάτες.

masterThesis

κρουαζιέρα (EL)
cruise tourism (EL)
Mesta port (EL)
Chios (EL)
Χίος (EL)
λιμένας Μεστών (EL)


2018-09-30


2020-04-06T06:46:57Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.