Αναπαραστάσεις της μοναξιάς της τρίτης ηλικίας στον κινηματογράφο: ερευνητική εργασία στο πλαίσιο της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ "9+1 μοναξιές του πατέρα"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοImages of elderly loneliness in cinema: research in the process of making the documentary "9+1 moments of loneliness" (EL)
Αναπαραστάσεις της μοναξιάς της τρίτης ηλικίας στον κινηματογράφο: ερευνητική εργασία στο πλαίσιο της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ "9+1 μοναξιές του πατέρα" (EL)

Κατσιδονιώτη, Καλλιόπη

aegean

Η εργασία αυτή αποτελεί συνοδευτικό κείμενο της διπλωματικής ταινίας ντοκιμαντέρ «9+1 Μοναξιές του πατέρα», που παρουσιάζει τη ζωή ενός ηλικιωμένου άντρα ο οποίος βιώνει την απώλεια της συντρόφου του. Η γραπτή εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: το πρώτο και το δεύτερο μέρος αποτυπώνουν την προκαταρκτική καλλιτεχνική έρευνα η οποία λειτούργησε επικουρικά στην πράξη της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ενώ στο τρίτο μέρος αναλύεται η ίδια ταινία που εν τέλει παράχθηκε. Η αρχική έρευνα κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις: α) στην διερεύνηση της εμπειρίας του πένθους και της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία μέσα από βιβλιογραφία ψυχικής υγείας, β) στη μελέτη αντίστοιχων περιπτώσεων κινηματογραφικών έργων (ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας) που αναπαριστούν πρόσωπα και καταστάσεις της τρίτης ηλικίας. Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας αναλύει τις αφηγηματικές επιλογές στην ταινία «9+1 Μοναξιές του πατέρα» όπως αυτές συνδιαμορφώθηκαν από τη στενή παρατήρηση της ζωής του πρωταγωνιστή με την έρευνα που προηγήθηκε και την επίδραση των καλλιτεχνικών επιρροών.

masterThesis

πένθος (EL)
τρίτη ηλικία (EL)
μοναξιά (EL)
ντοκιμαντέρ παρατήρησης (EL)


2019-02


2020-04-09T14:05:06Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.