Η δυνατότητα ανέλιξης των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στον ξενοδοχειακό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ δυνατότητα ανέλιξης των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στον ξενοδοχειακό τομέα (EL)

Καραμούζου, Κυριακή

aegean

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τη συμμετοχή και την εξέλιξη της γυναικείας «εκπροσώπησης» στη αγορά εργασίας και τη δυνατότητα των γυναικών να αναλάβουν ηγετικές θέσεις (διευθύντριες), τόσο συνολικά στη αγορά εργασίας όσο και ειδικότερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στην εργασία αναλύεται η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και η ανισότητα που βιώνουν σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους, η ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που καλούνται να επιτύχουν, το χάσμα των μισθών μεταξύ των φύλων που προκύπτει από διάφορους παράγοντες και τα μέτρα πολιτικής που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης. Επίσης, αναλύεται το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» στις γυναίκες στους χώρους εργασίας και οι παράγοντες που παίζουν ρόλο ώστε οι γυναίκες να δυσκολεύονται να ανέβουν ιεραρχικά σε ανώτερες θέσεις στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στη συνέχεια αναλύεται η ηγεσία και η διοίκηση στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι λεπτές διαφορές των εννοιών του ηγέτη και του διευθυντή, ο ρόλος του φύλου στην ηγεσία ενώ παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της «καλής» ηγεσίας στον κλάδο της φιλοξενίας και τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας που εφαρμόζονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ακόμη, η παρούσα εργασία αναλύει τη δυνατότητα των γυναικών να αναλάβουν ηγετικές θέσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας την παρούσα κατάσταση της γυναικείας παρουσίας στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τα εμπόδια που υπάρχουν για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

masterThesis

gender equality (EL)
ξενοδοχεία (EL)
γυναίκες (EL)
hotel industry (EL)
εργασία (EL)
women (EL)


2019-03


2020-04-13T12:36:22Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.