Η ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού στη Χίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού στη Χίο (EL)

Μαϊτού, Σταματούλα-Νικολίνα

aegean

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπτυξη και εξέλιξη της Οικονομίας Διαμορασμού. Αρχικά περιγράφεται το φαινόμενο και αναλύεται το εννοιολογικό του περιεχόμενο. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η έκταση του φαινομένου σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, ενώ εστιάζει κυρίως στις δραστηριότητες της Οικονομίας Διαμοιρασμού που αφορούν τον τουρισμό. Τέλος, χρησιμοποιείται ως μελέτη περίπτωσης το νησί της Χίου, στο οποίο αναλύεται αρχικά το επίπεδο τουριστικής δραστηριότητας και στη συνέχεια το πλήθος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται και αφορούν τον τουρισμό, μέσω της Οικονομίας Διαμοιρασμού.

masterThesis

sharing economy (EN)
tourism (EN)
Chios island (EN)


2019-03


2020-04-13T12:36:32Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.