Το εξωτερικό κόστος των εκπομπών αερίων ρύπων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο εξωτερικό κόστος των εκπομπών αερίων ρύπων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (EL)

Δέντσορας, Αργύριος

aegean

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου εκτός από τα μεγάλα οφέλη που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία έχει το δικό της αντίκτυπο στο περιβάλλον. Παρ’ όλο το γεγονός ότι η ναυτιλία θεωρείται το πιο φιλικό είδος μεταφοράς, παρ’ όλα αυτά η συνεχόμενη αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον και πιο ειδικά στην ατμόσφαιρα με τις επικίνδυνες εκπομπές αερίων που απελευθερώνονται από τις μηχανές των πλοίων. Οι εκπομπές των πλοίων αποτελούν το αντικείμενο της παρακάτω μελέτης και πιο συγκεκριμένα ο υπολογισμός των εκπομπών των χημικών ενώσεων: NOX, SO2, NMVOCs και PM. Η μέθοδος που ακολουθείται για τον υπολογισμό των εν λόγω ενώσεων στηρίζεται στη δραστηριότητα των πλοίων και στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και έχει ως λιμάνι αναφοράς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, πόλη που αποτελεί μαζί με την Πάτρα τα λιμάνια εισόδους της Ελλάδας προς την Δύση. Το σύνολο των εκπομπών για το έτος 2015 υπολογίστηκε στο ποσό των 829,5 τόνων, κατανεμημένο αντίστοιχα σε 474 τόνους NOX, 252,9 τόνους SO2, 37,4 τόνοι PM και 65,2 τόνοι NMVOCs. Οι επιπτώσεις των εκπομπών επιβαρύνουν κυρίως την υγεία των κατοίκων που ζουν πλησίον του λιμένα και είναι αυτές που για την συγκεκριμένη μελέτη αποτελούν το εξωτερικό κόστος των επιβατηγών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην Ηγουμενίτσα. Ακολουθώντας την προσέγγιση από τη ¨κορυφή προς τη βάση¨ και χρησιμοποιώντας χρηματικές τιμές ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίσαμε το χρηματικό εξωτερικό κόστος για το 2015 στο ύψος των 4.079.822€ για όλες τις εκπομπές. Στο τέλος του άρθρου προτείνονται κάποιες πολιτικές μετριασμού του προβλήματος των εκπομπών και προτάσεις για μελλοντικές αντίστοιχες έρευνες.

masterThesis

εκπομπές ρύπων (EL)
external cost (EL)
εξωτερικό κόστος (EL)
ship (EL)
ναυτιλία (EL)
emissions (EL)


2019-04-09


2020-04-14T12:07:03Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.