Προοπτικές ανάπτυξης τουρισμού ζύθου στην Ελλάδα: μια εμπειρική διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροοπτικές ανάπτυξης τουρισμού ζύθου στην Ελλάδα: μια εμπειρική διερεύνηση (EL)

Χασιωτη, Αθηνά

aegean

The aim of this project is to present beer tourism as a distinctive type of tourism. In order to achieve this goal, beer tourism is analyzed primarily at an international level through research of the relevant literature. A huge number of beer festivals which take place all around the world points to the assertion that beer tourism is a fast-growing market internationally. The main types of tourism are presented in order to establish beer tourism as a separate discipline and to show the network of its relations with other types of tourism. Qualitative research on the microbreweries of the Cretan island, conducted through interviews with the producers, follows. From this research a number of conclusions can be drawn along with some propositions to ameliorate the current situation. In summary, the case of Crete makes evident that despite the willingness of the local community, some legislative measures along with initiatives from the producers should be considered in order to advance in the globally fast-growing field of beer tourism.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό ζύθου ευρύτερα και ειδικότερα την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και την Κρήτη. Αρχικά, γίνεται παρουσίαση των διαφόρων ειδών τουρισμού με σκοπό να διαφανούν τα βασικά χαρακτηριστικά του τουρισμού ζύθου και οι σχέσεις του με τους υπόλοιπους τουριστικούς κλάδους. Στη συνέχεια περιγράφεται η κατάσταση αυτού τουριστικού είδους διεθνώς μέσα από την παράθεση των σχετικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα ανά τον κόσμο. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε σε μικροζυθοποιεία της Κρήτης και η εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο μέσα από την έρευνα αυτή όσο και γενικότερα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Συνοψίζοντας, ο τουρισμός ζύθου αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τουριστικό κλάδο παγκοσμίως. Στην περίπτωση της Κρήτης χρειάζεται να ληφθούν θεσμικά μέτρα και να παρθούν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, καθώς υπάρχουν ήδη οι βάσεις και η διάθεση για την μελλοντική ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού.

masterThesis

τουρισμός (EL)
special (EL)
craft (EL)
Κρήτη (EL)
beweries (EL)
ζυθοτουρισμός (EL)


2019-04


2020-04-22T08:24:35Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.