Ανάλυση ωριμότητας στρατηγικής ευθυγράμμισης οργανισμών του δημοσίου τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση ωριμότητας στρατηγικής ευθυγράμμισης οργανισμών του δημοσίου τομέα (EL)

Ανατολίτης, Θεόδωρος

aegean

Αυτή η έρευνα έχει ως βασικό στόχο να αξιολογήσει την Ωριμότητα Στρατηγικής Ευθυγράμμισης ΤΠΕ (ICT Strategic Alignment Maturity) τριών Οργανισμών του Δημοσίου τομέα, και να εντοπίσει τα προβληματικά σημεία εναρμονισμού των μονάδων ΤΠΕ με τις διοικητικές/επιτελεικές μονάδες των οργανισμών και στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού. Οι οργανισμοί που στους οποίους διενεργήθηκε η έρευνα στο εξής θα αναφέρονται ως Οργανισμός (Α), Οργανισμός (Β) και Οργανισμός (Γ). Η Στρατηγική Ευθυγράμμιση ΤΠΕ είναι μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία και αξιολογείται, σύμφωνα με το διεθνώς καθιερωμένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) του J. Luftman, με την μέτρηση της ωριμότητας έξι κριτηρίων – βασικών συνιστωσών. Η αξιολόγηση σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία επιχειρεί να τοποθετήσει τους οργασμούς σε ένα από τα πέντε επίπεδα ωριμότητας στρατηγικής ευθυγράμμισης του J. Luftman. Για την αξιολόγηση αυτή συμπληρώθηκε από τα ανώτατα στελέχη των μονάδων ΤΠΕ των οργανισμών σχετικό ερωτηματολόγιο και ακολούθησαν συζητήσεις τόσο με στελέχη των μονάδων αυτών όσο και με διοικητικά στελέχη του επιτελείου των οργανισμών.

masterThesis

ευθυγράμμιση (EN)
ωριμότητα (EN)
strategic (EN)
organization (EN)
στρατηγική (EN)
alignment (EN)


2018-07-05


2020-05-03T08:45:56Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.