Διερεύνηση της διεπιστημονικής διδακτικής προσέγγισης των μαθηματικών και των εικαστικών τεχνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της διεπιστημονικής διδακτικής προσέγγισης των μαθηματικών και των εικαστικών τεχνών (EL)

Καρκανάκη, Αθανασία

aegean

Στην εργασία διερευνάται η διεπιστημονική διδακτική προσέγγιση των Μαθηματικών και των Εικαστικών στο Γυμνάσιο. Κατά τη διερεύνηση αναζητήθηκαν συγκεκριμένα φαινόμενα, έννοιες, ιστορικές και σύγχρονες συνδέσεις και τυπικές μέθοδοι εργασίας στα δύο μαθήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία συγκρίσεων, καθώς επίσης και η αναζήτηση τρόπων διδασκαλίας στην τάξη.Η διερεύνηση αφορά πιο συγκεκριμένα στη διεθνή βιβλιογραφία, στο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, στα αναλυτικά προγράμματα των Μαθηματικών και των Εικαστικών και στα βιβλία των Μαθηματικών και των Εικαστικών. Από την διερεύνηση προέκυψαν πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία αξιοποιήθηκαν για την παρουσίαση πρότασης διδασκαλίας, που αφορά στα μωσαϊκά στο παλάτι της Alhampra και συνδέει την Τέχνη του μωσαϊκού, τον τρόπο κατασκευής τους από τους τεχνίτες της εποχής και την ισλαμική τέχνη που αφορούν στο μάθημα των Εικαστικών με το κεφάλαιο των κανονικών πολυγωνων, τις γεωμετρικές κατασκευές τους και τους τρόπους κάλυψης του επιπέδου με κανονικά πολυγωνα στο μάθημα των Μαθηματικών.

masterThesis

mathematics (EL)
μαθηματικά (EL)
διεπιστημονικότητα (EL)
visual arts education (EL)
εικαστικά (EL)
interdisciplinarity (EL)


2019-04


2020-05-03T08:46:18Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.