Μοντέλα τιμολόγησης διοδίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοToll pricing models (EL)
Μοντέλα τιμολόγησης διοδίων (EL)

Λάμπρος, Κολλής

aegean

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει και να παρουσιάσει τα υφιστάμενα μοντέλα τιμολόγησης διοδίων που χρησιμοποιούνται σήμερα ανά τον κόσμο. Τα μοντέλα τιμολόγησης διοδίων εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της οδικής τιμολόγησης, η οποία μελετάται στον επιστημονικό τομέα των Οικονομικών των Μεταφορών. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος, η εργασία δομείται σε τρία συνολικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην οδική τιμολόγηση και τους σκοπούς που αυτή εξυπηρετεί. Περιγράφονται οι βασικοί παράμετροι σχεδιασμού των συστημάτων οδικής τιμολόγησης, αλλά και τα διαφορετικά είδη που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ειδικότερη ανάλυση πάνω στα συστήματα τιμολόγησης διοδίων και περιγράφεται η μαθηματική μοντελοποίηση τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εμπειρική μελέτη κοστολόγησης διοδίων που αφορά τους σταθμούς διοδίων που λειτουργούν στην Εγνατία Οδό.

masterThesis

οδική τιμολόγηση (EL)
pricing models (EL)
διόδια (EL)
μοντέλα τιμολόγησης (EL)
tolls (EL)
transportation (EL)


2018-05-20


2020-05-04T12:20:38Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.