Εφοδιαστική αλυσίδα ανταλλακτικών πλοίων και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών (3d printing)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφοδιαστική αλυσίδα ανταλλακτικών πλοίων και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών (3d printing) (EL)

Λίλλης, Βασίλειος

aegean

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η επιδραση της χρήσης προσθετικής κατασκευής στην εφοδιαστική αλυσίδα των ανταλλακτικών πλοίων.Οι εφαρμογές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε βιομηχανίες με παρόμοια χαρακτηριστικά όπως η αεροπορική βιομηχανία και η αυτοκινητοβιομηχανία, αναδεικνύουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για ανάπτυξη στον τομέα της ναυτιλίας.Η τρισδιάστατη εκτύπωση ανταλλακτικών πλοίων είναι ένα σενάριο που μπορεί να επηρεάσει λιγότερο ή περισσότερο την εφοδιαστική αλυσίδα ανάλογα με το σημείο εφαρμογής και τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τη χρήση της προσθετικής κατασκευής στην εφοδιαστική αλυσίδα των ανταλλακτικών θα πρέπει να παρουσιάσουμε αρχικά το χώρο της ναυτιλίας και τον τομέα ανταλλακτικών πλοίων καθώς και τον τομέα της προσθετικής κατασκευής και τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο λοιπόν περιγράφεται ο τομέας της ναυτιλίας με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που τον χαρακτηρίζουν καθώς και οι προοπτικές εφαρμογής της προσθετικής κατασκευής.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης ανταλλακτικών και η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνοντας μία ενδεικτική διαδικασία παραγγελίας ανταλλακτικού,τη σημασία της συντήρησης και των επιθεωρήσεων,τη διαχείριση των εμπορευμάτων καθώς και τη χρήση εφαρμογών.Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδος της προσθετικής κατασκευής.Περιγράφεται όλη η διαδικασία από τη σχεδίαση μέχρι την τελική επεξεργασία του αντικειμένου ώστε να αναγνωρίσουμε τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν.Η ανάλυση που γίνεται στο τέταρτο κεφάλαιο σχετικά με τις διαθέσιμες τεχνολογίες που είναι απαραίτητη ώστε να εκτιμήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου για μελλοντική εφαρμογή στη βιομηχανία της ναυτιλίας.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πιό σημαντικές εξελίξεις εφαρμογής της προσθετικής κατασκευής σε βιομηχανίες όπως η ιατρική,η αεροπορική και αεροδιαστημική βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η ναυτιλία.Με τη συγκέντρωση όλων αυτών των πληροφοριών,αναπτύσσουμε στο έκτο κεφάλαιο τρία πιθανά σενάρια εφαρμογής της προσθετικής κατασκευής στην εφοδιαστική αλυσίδα των ανταλλακτικών. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα άλλα και οι σημαντικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να συνεχιστεί η ραγδαία εξέλιξη της προσθετικές κατασκευής και να επηρεάσει με τον πιό αποδοτικό τρόπο τη βιομηχανία της ναυτιλίας.

masterThesis

additive manufacturing (EL)
marine spare parts (EL)
προσθετική κατασκευή (EL)
supply chain (EL)
εφοδιαστική αλυσίδα (EL)
ναυτιλία (EL)


2018


2020-05-04T12:20:48Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.