Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές στο μουσείο Τεριάντ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές στο μουσείο Τεριάντ (EL)

Λαϊνά, Σύλβια

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη εισαγωγής εκπαιδευτικών, πολυαισθητηριακών προγραμμάτων στα μουσεία, με σκοπό την βελτίωση της μουσειακής εμπειρίας των επισκεπτών αλλά και την προσέλκυση κοινού, του οποίου οι επισκέψεις σε μουσεία δεν αποτελούν προτεραιότητα η επιλογή. Βασικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το αν και κατά πόσο η ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων του θεατή, πρακτικά αλλά και συνειρμικά, μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή η μελέτη θα διεξαχθεί μέσω της δημιουργίας και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, προορισμένο για παιδιά, στο μουσείο Τεριάντ.

masterThesis

μουσείο Τεριάντ (EL)
educational program (EL)
museum (EL)
συναισθησία (EL)
synesthesia (EL)
μουσείο (EL)
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (EL)


2018-02


2020-05-06T12:10:57Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.