Εφαρμογές-παιχνίδια για την ενίσχυση της ευεξίας ατόμων της τρίτης ηλικίας με χρήση της τεχνολογίας Kinect

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογές-παιχνίδια για την ενίσχυση της ευεξίας ατόμων της τρίτης ηλικίας με χρήση της τεχνολογίας Kinect (EL)

Χαρτοματσίδης, Μιχαήλ

aegean

Η παρούσαδιπλωματικήεργασίαέχει ως στόχο την δημιουργία μιας εφαρμογής στα πλαίσια των Exergames για τα άτομα της τρίτηςηλικίας με σκοπό την μελέτη της φυσικής τους κατάστασηςκαθώςεπίσης και να παρουσιάσει μια νέατεχνολογία, άγνωστησε αυτούς τους ανθρώπους. Η ανάπτυξηαυτής της εφαρμογήςέγινε με την χρήση του αισθητήρακίνησηςMicrosoftKinectV2 και την μηχανήανάπτυξηςπαιχνιδιώνUnity. Η βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα συνδέσουμε. Αρχικά θα γίνει μια εισαγωγή σε βασικάσημείατόσο του Kinectόσο και του Unityέτσι ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει το απαραίτητογνωστικόυπόβαθρο για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες που καθίστανται κρίσιμες στην ανάπτυξη της εφαρμογής που υλοποιήθηκε. Ακόμη θα παρουσιαστούν τα Exergames και οι βασικοίκανόνεςανάπτυξηςπαρόμοιωνεφαρμογών Επιπλέον θα παρουσιαστούναντίστοιχεςεφαρμογές οι οποίεςχρησιμοποίησανείτε τον αισθητήραKinectείτεκάποιονάλλοναισθητήρα για την ανάπτυξη τους. Για κάθε μια από τις παραπάνωεφαρμογές θα γίνει παρουσίαση των βασικών πληροφοριών που τις αφορούν καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν (όπου αυτό είναι δυνατόν). Τέλος θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η εφαρμογή που αναπτύχθηκεκαθώςεπίσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Β’ ΚΑΠΗ Πτολεμαΐδας.

bachelorThesis

unity (EL)
exergames (EL)
άτομα τρίτης ηλικίας (EL)
τεχνολογία κινέκτ (EL)
kinect (EL)
παιχνίδια άθλησης (EL)


2018-10-18


2020-05-06T12:18:44Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.