Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαιδευτική ανισότητα (EL)

Γρίσπου, Δήμητρα

aegean

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι φανερό ότι υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο κοινονικο-οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών και τη γλωσσική τους εξέλιξη. Στην έρευνά μας, οι βασικοί άξονες του θέματος όπου καλύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα, είναι το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών καθώς και κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο αποτελεί την ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία επηρεάζει το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών (εξαρτημένη μεταβλητή).

masterThesis

educational inequality (EL)
education (EL)
εκπαιδευτική ανισότητα (EL)
παράγοντες (EL)
εκπαίδευση (EL)
factors (EL)


2017-09-05


2020-05-07T12:36:29Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.