Η δικτύωση των συνεταιρισμών και η συμβολή αυτής στην κοινωνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση των γυναικείων συνεταιρισμών του δήμου Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ δικτύωση των συνεταιρισμών και η συμβολή αυτής στην κοινωνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση των γυναικείων συνεταιρισμών του δήμου Λέσβου (EL)

Λούπου, Στρατούλα

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή». Σκοπός της παρούσας εργασίας να ερευνηθούν οι αιτίες ενασχόλησης των γυναικών με τους συνεταιρισμούς, οι ασχολίες τους μέσα σ’ αυτούς και η προσφορά τους στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Ειδικότερα, οι έννοιες που κρίθηκαν καίριες για την ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης των συνεταιρισμών στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και ερευνήθηκαν ήταν αυτές του δικτύου και της δικτύωσης, της κοινωνικής οικονομίας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας, των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών και της τοπικής ανάπτυξης και των συστημάτων ποιότητας σε σχέση με τη λειτουργία των γυναικείων συνεταιρισμών του Δήμου Λέσβου. Τέλος, για την ανάδειξη αυτών των εννοιών και την ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος της συνέντευξης, η οποία ήταν ημιδομημένη αφού με αυτό τον τρόπο κρίνεται ότι είναι ευκολότερο να διεξαχθούν τα προσδοκώμενα συμπεράσματα.

masterThesis

κοινωνική οικονομία (EL)
female cooperatives (EL)
local development (EL)
δικτύωση (EL)
networking (EL)
επιχειρηματικότητα (EL)


2018-01-24


2020-05-10T07:16:34Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.