Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα εκπαίδευσης προσφύγων στο πλαίσιο της κοινωνικής βιωσιμότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα εκπαίδευσης προσφύγων στο πλαίσιο της κοινωνικής βιωσιμότητας (EL)

Χατζηγεωργίου, Ηλέκτρα

aegean

Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελούν από τις σημαντικότερες της σύγχρονης ιστορίας και έχουν αλλάξει δραματικά το κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας. Η έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων και των οικογενειών τους σε πολλές περιοχές της χώρας επιτάσσει την άμεση προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε αυτό να επιτύχει αποτελεσματικά την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, γεγονός που με τη σειρά του θα συνεισφέρει σημαντικά στην ευρεία κοινωνική αποδοχή και ένταξη των προσφύγων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, δεν έχει θέσει τις κατάλληλες βάσεις και δεν είναι προετοιμασμένο κατάλληλα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από το προσφυγικό ζήτημα. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία της κοινωνικής βιωσιμότητας σε πρόσφυγες μαθητές/τριες στην Ελλάδα, τις προκλήσεις που μένουν να αντιμετωπιστούν, καθώς και τις προοπτικές της Ελλάδας όσον αφορά την ανάπτυξη μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της κοινωνικής βιωσιμότητας σε πρόσφυγες μαθητές/τριες. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε νιώθουν κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη διδασκαλία της κοινωνικής βιωσιμότητας σε πρόσφυγες μαθητές/τριες. Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μία οργανωμένη προσπάθεια από την πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς για τη διαμόρφωση μίας ενιαίας εξειδικευμένης μεθοδολογίας αποκλειστικά εστιασμένης στη διδασκαλία της κοινωνικής βιωσιμότητας στους πρόσφυγες.

masterThesis

education (EL)
refugees (EL)
πρόσφυγες (EL)
perceptions of primary school teachers (EL)
απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL)
εκπαίδευση (EL)


2019-05-16


2020-05-10T07:17:46Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.