Η διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης ως στόχος του ψηφιακού γραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης ως στόχος του ψηφιακού γραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)

Ορφανίδου, Μαρία

aegean

Η υπολογιστική σκέψη αποτελεί μια θεμελιώδη ικανότητα που συμβάλλει στην σχεδίαση συστημάτων και στην επίλυση προβλημάτων και επιτρέπει την ανάλυση των δεδομένων με λογικό τρόπο.Η έρευνα αυτή επίσης εξετάζει κατά πόσο η υπολογιστική σκέψη εντάσσεται στα αναλυτικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η έρευνα έγινε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ημιδομημένη συνέντευξη και η συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο νομό Θεσσαλονίκης σχετικά με την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και τον τρόπο διδασκαλίας της.

masterThesis

τρόπος διδασκαλίας (EL)
computational thought (EL)
πρωτοβάθμια (EL)
primary education (EL)
υπολογιστική σκέψη (EL)
teaching method (EL)


2018-09-14


2020-05-10T07:20:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.