Κριτική ανάλυση των φυλακών: έρευνα στις διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού των αποφυλακισμένων ατόμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚριτική ανάλυση των φυλακών: έρευνα στις διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού των αποφυλακισμένων ατόμων (EL)

Λερός, Κωνσταντίνος

aegean

Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει να εξετάσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, που υφίστανται οι αποφυλακισμένοι. Κεντρικές έννοιες που θα ερευνηθούν είναι τα αίτια της εγκληματικότητας, ο εγκλεισμός και οι συνέπειες αυτού, το στίγμα και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Στόχος αποτελεί η σε βάθος διερεύνηση του ζητήματος και η ανάδειξη του πλούτου των πληροφοριών, που προέρχονται από τα ίδια τα υποκείμενα. Για τον σκοπό αυτό διεξάγεται ποιοτική έρευνα με την χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποφυλακισμένοι στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη τους, κυρίως λόγω της σχεδόν ανύπαρκτης μετασωφρονιστικής πολιτικής και του στίγματος των αποφυλακισμένων. Τροχοπέδη αποτελεί επίσης το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων που έχουν.

masterThesis

αποφυλακισμένοι (EL)
κοινωνικός αποκλεισμός (EL)
ποιοτική κοινωνική έρευνα (EL)
μετασωφρονιστική πολιτική (EL)
στίγμα (EL)


2017


2020-05-11T11:16:52Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.