Παρακολούθηση ανάπτυξης βρέφους με χρήση τεχνολογίας ΙοΤ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρακολούθηση ανάπτυξης βρέφους με χρήση τεχνολογίας ΙοΤ (EL)

Αποστολάκος, Ευάγγελος

aegean

The birth of a child is undoubtedly one of the most important events for a family. The advent of a baby definitely changes the daily routine of a family and besides joy it may also cause some difficult situations. For example, maternal depression rates are significant, such as postpartum depression. In addition, children's health is a key element of parental anxiety, especially when they are inexperienced. "Primary health care for children is important not only for medical diagnosis, treatment of common health problems and the in time suspicion of serious disorders, but also for the valuable opportunities provided in order to promote public health". Moreover, an infant, even though its biological needs are limited, their satisfaction is additional costs for the family budget. We live in a time when everything is connected to everything and it is estimated that this connectivity will be significantly improved by 2050. Various communication and information sharing technologies can be recognized in our everyday life. By examining said above, introducing the development of technology, questions arise, worthy of study. Can IoT technologies be used to monitor baby growth and what are their effects?
Η υγεία ενός βρέφους αποτελεί μόνιμο άγχος για τους γονείς. Από τη γέννησή του, η χαρά αλλά και ο προβληματισμός για το άγνωστο συνυπάρχουν στο μυαλό ενός νέου γονέα. Σε μία εποχή που η τεχνολογία εντοπίζεται σε όλες της εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας, δημιουργήθηκε το ερώτημα πώς μπορεί η τεχνολογία IoT να εφαρμοσθεί με σκοπό να παρακολουθούνται βασικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν την ανάπτυξη ενός βρέφους. Λόγω του ειδικού αντικειμένου, τα στοιχεία ενδιαφέροντος προς παρακολούθηση καθορίστηκαν μετά από συζήτηση με παιδίατρο. Θεωρήθηκε ως προαπαιτούμενο οι εξεταζόμενες λύσεις να μπορούν να βρουν εφαρμογή από την πρώτη μέρα της γέννησης του βρέφους χωρίς να επηρεάζουν τη φυσιολογική συμπεριφορά απέναντι στο βρέφος, ενώ αποκλείστηκαν παρεμβατικές προσεγγίσεις. Ακόμα καθορίστηκε ότι η αξιολόγηση του υποψήφιων υποσυστημάτων γίνεται στα πλαίσια οικιακής χρήσης, και όχι από επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, διατιθέμενα ως μέσα θεωρήθηκαν αυτά που είναι προσβάσιμα στην ευρύτερη αγορά και ορίστηκε μέγιστος προϋπολογισμός ανάπτυξης συστήματος τα 200 ευρώ. Αφού διερευνήθηκαν πιθανές λύσεις, υλοποιήθηκε ένα σύστημα παρακολούθησης ανάπτυξης βρέφους με χρήση τεχνολογίας ΙοΤ, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά τους. Τέλος, το πρωτότυπο σύστημα τέθηκε υπό αξιολόγηση από χρήστες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων

masterThesis

βρέφος (EL)
διαδίκτυο των πραγμάτων (EL)
γεύματα (EL)
κενώσεις (EL)
IoT (EL)
ανάπτυξη (EL)
sleep (EL)
diapers (EL)
feeding (EL)
baby growth (EL)
growth (EL)
βρεφική ανάπτυξη (EL)
ύπνος (EL)


2018-10-02


2020-05-11T11:17:07Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.