Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδραση της κατοχής επιπέδου Β΄ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επαγγελματική τους πρακτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδραση της κατοχής επιπέδου Β΄ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επαγγελματική τους πρακτική (EL)

Δαγιέλλη, Ελένη

aegean

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την επίδραση της κατοχής Β’ επιπέδου ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επαγγελματική τους πρακτική. Συμμετέχοντες στην έρευνα είναι δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει την επιμόρφωση Β΄επιπέδου στον νομό Λέσβου. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την επιμόρφωση Β’ επιπέδου αξιοποιούν και κάνουν μεγαλύτερη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και εκπαιδευτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική – διδακτική διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς που δεν παρακολούθησαν την επιμόρφωση. Επίσης τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί κάνουν μεγαλύτερη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική – διδακτική διαδικασία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου προκειμένου να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να μοριοδοτηθούν. Αντίθετα, ευρήματα από την έρευνα δείχνουν ότι εκπαιδευτικοί και σχολεία δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης υλικού εξοπλισμού και υποδομών.

masterThesis

education (EL)
τπε (EL)
πληροφορική (EL)
εκπαίδευση (EL)
ict (EL)
technology (EL)


2017-09-20


2020-05-11T11:23:00Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.