Ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων από άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΖητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων από άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: μελέτη περίπτωσης (EL)

Ματσιανούδης, Γεώργιος

aegean

Η διείσδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας αποτελεί μία πραγματικότητα. Η κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο έχει ενισχύσει και δημιουργήσει νέους τρόπους επικοινωνίας. Η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται από εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά και είναι ξεκάθαρο ότι η ενασχόληση με την κοινωνική δικτύωση αποτελεί πια μία από τις καθημερινές δραστηριότητες των περισσοτέρων. Οι κίνδυνοι και οι διαδικτυακές απειλές ολοένα και αυξάνονται μιας και η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει ανοδική τάση. Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που να μετριάζει τους κινδύνους στην περίπτωση που το προφίλ κάποιου χρήστη ανήκει σε άτομο με ιδιαίτερες ικανότητες. Τα άτομα που διαγιγνώσκονται με μαθησιακές δυσκολίες είναι άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, που συμμετέχουν όμως ενεργά σε όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και συχνότητα που συμμετέχουν συνομήλικοί τους της τυπικής εκπαίδευσης. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών τους κάνει πιο επιρρεπείς στην παραβίαση της Ιδιωτικότητας και ευάλωτους σε διαδικτυακούς κινδύνους. Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τη διαδικτυακή συμπεριφορά μέσα από τα social media εφήβων που διαγιγνώσκονται με μαθησιακές δυσκολίες, μελετώντας την περίπτωση δύο μαθητών που έχουν αυτή τη διάγνωση και κάνουν χρήση των Social Media. Τα ευρήματα της έρευνας καταστούν επιτακτική την ανάγκη για ενσωμάτωση της διδασκαλίας της κοινωνικής δικτύωσης στα σχολεία και αλλαγή στάσης από τη μεριά του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

masterThesis

privacy (EL)
μαθητές (EL)
ιδιωτικότητα (EL)
social media (EL)
μαθησιακές δυσκολίες (EL)
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (EL)
learning disorders (EL)


2018-10-01


2020-05-12T12:59:27Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.