Στρατηγικές για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη ναυτιλία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρατηγικές για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη ναυτιλία (EL)

Λοϊζου, Μαρία

aegean

Η ναυτιλία αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κλάδο της οικονομίας και των μεταφορών, αφού το 90% των μεταφορών γίνεται από τις θάλασσες. Η ζήτηση για μεταφορά φορτίων και επιβατών αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον να δέχεται τεράστιες πιέσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κάνει μια γενική παρουσίαση των αέριων εκπομπών εν γένει και συγκεκριμένα από τη ναυτιλία και κατ’ επέκταση να σκιαγραφήσει τη διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης αυτών. Στο πρώτο στάδιο αποτυπώνονται οι κυριότερες αέριες εκπομπές των πλοίων, οι επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον και την υγεία. Ακολούθως, καταγράφονται τα θεσμικά πλαίσια που ισχύουν για τον περιορισμό των αέριων εκπομπών πλοίων. Τέλος, παρουσιάζονται τα λειτουργικά, τα τεχνολογικά και τα οικονομικά μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών των πλοίων για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας για περαιτέρω έρευνα.

bachelorThesis

ατμόσφαιρα (EL)
shipping (EL)
ρύπανση (EL)
pollution (EL)
ναυτιλία (EL)


2018-09-15


2020-05-13T12:33:13Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.