Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Bonus-Malus (EL)

Τσαγκούλης, Αθανάσιος (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. (EL)

Βασικές έννοιες του ρίσκου και τησ ασφάλισης.Τι είναι το Bonus-Malus,περιγραφή και μαθηματική του έκφραση.Θεωρία Αξιοπιστίας,Αμερικανική και Μπεϋζιανή.Μοντελοποίηση του αριθμού των ατυχημάτων(Poisson,Αρνητική Διωνυμική,Γκαουσσιανά-τροποποιημένη Poisson,μοντέλο Καλού Οδηγού-Κακού Οδηγού).Μια ποιοτική σύγκριση των συστημάτων Bonus-Malus ανά τον κόσμο με την χρήση στατιστικών εργαλείων.Βελτιστοποίηση συστημάτων και δίκαια ασφάλιστρα σύμφωνα με την Μπεϋζιανή στατιστική. (EL)

bachelorThesis

Ρίσκο (EL)
Optimisation (EL)
Ασφαλίσεις (EL)
Distribution (EL)
Risk (EL)
Bonus-malus (EL)
Βελτιστοποίηση (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EL)
University of the Aegena (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.