Εκτίμηση πολυπαραμετρικών μοντέλων στη στατιστική κατά bayes

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκτίμηση πολυπαραμετρικών μοντέλων στη στατιστική κατά bayes (EL)

Τόλιου, Κατερίνα - Ιωάννης (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. (EL)

Στόχος της εργασίας είναι η εκτίμηση σε πολυπαραμετρικά προβλήματα με τη χρήση μεθόδων και τεχνικών της Μπεϋζιανής Στατιστικής. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων αποτελούν η εκτίμηση του πίνακα διασπορών-συνδιασπορών στην Πολυδιάστατη Κανονική κατανομή και η εκτίμηση του διανύσματος των παραμέτρων στην Πολυωνυμική κατανομή.Η εργασία αποτελείται από 4 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Μπεϋζιανής Στατιστικής. Στο κεφάλαιο 2 εξετάζονται οι εκ των προτέρων κατανομές ενώ στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στη Θεωρία Αποφάσεων με έμφαση στους εκτιμητές Bayes και minimax. To κύριο βάρος της εργασίας πέφτει στο Κεφάλαιο 4 όπου ορίζονται οι πολυδιάστατες κατανομές και εφαρμόζεται η Στατιστική κατά Bayes για την εκτίμηση των παραμέτρων ενδιαφέροντος.Σ (EL)

bachelorThesis

Μπευζιανή στατιστική (EL)
Bayesian statistics (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EL)
University of the Aegena (EN)

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.