δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Hayden White (1928–2018): In memoriam (EN)

Spiropoulou, Angeliki

Obituary for Hayden White (1928–2018) (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Obituary (EN)

obituary (EN)
Hayden White (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2018-08-21


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 17 Αρ. 2 (2018): History, Historiography and the Historical Profession (EL)
Historein; Vol. 17 No. 2 (2018): History, Historiography and the Historical Profession (EN)

Copyright (c) 2018 Angeliki Spiropoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.