δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Yota Kravaritou (1944–2008) A ‘child’ of ’68 (EN)

Historein, Historein

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Obituary (EN)


Ιστορείν

Αγγλική γλώσσα

2010-05-01


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 9 (2009): Historising: 1968 and the Long Sixties; 259-260 (EL)
Historein; Vol. 9 (2009): Historising: 1968 and the Long Sixties; 259-260 (EN)

Copyright (c) 2012 Historein Historein (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.