δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Farewell to Vangelis Kechriotis (EN)

Karamanolakis, Vangelis

Obituary (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Obituary (EN)

Obituary (EN)


Ιστορείν

2016-02-23


Cultural and Intellectual History Society (EN)

2241-2816
1108-3441
Historein; Τόμ. 15 Αρ. 1 (2015): Revisiting Democratic Transitions in Times of Crisis (EL)
Historein; Vol. 15 No. 1 (2015): Revisiting Democratic Transitions in Times of Crisis (EN)

Copyright (c) 2015 Vangelis Karamanolakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.