Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLes vies méditerranéens de Fantômas (EN)

Artiaga, Loïc
Flitouris, Lampros

Fantômas forme un réseau de romans et de films à épisodes circulant dans l’espace méditerranéen à partir des années 1910. Récits d’aventures d’un criminel sans visage forgés en France, ces fictions connaissent un succès important dans le Sud de l’Europe et dans le Maghreb colonisé. La plasticité ontologique des romans populaires constitue un atout pour leur mobilité. Le processus s’affranchit des problèmes de format, de langue et même de respect des trames narratives initiales. Cette malléabilité constitue aussi un défi pour les historiens qui entendent documenter le phénomène. Traduits et diffusés par des éditeurs travaillant souvent sans l’aval des auteurs, mal conservés par les fonds des principales bibliothèques, dissimulés derrière des titres modifiés, les Fantômas méditerranéens sont néanmoins des objets dont la longévité et les multiples variations tout au long du XXe siècle éclairent les logiques de la culture de masse. Celle-ci homogénéise l’imaginaire médiatique tout en l’acclimatant à des contextes culturels divers. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2018-04-27


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 14 (2017); 125-139 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 14 (2017); 125-139 (EN)

Copyright (c) 2018 Loïc Artiaga, Lampros Flitouris (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.