Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2018 (EL)
Darwinism and the Survival of Religion (EN)

Brooke, John Hedley

It is a great honour and privilege to give the Constantinos Th. Dimaras Lecture for 2016. I am grateful to the National Hellenic Research Foundation for the opportunity to do so and to Dr Efthymios Nicolaidis for kindly issuing the invitation.In our age of the internet, there are few topics that excite such strong opinions in the blogosphere as the relations between science and religion. Deeply embedded in the consciousness, both scholarly and popular, of Western Europe is the belief that science and religion have continuously been, and must be, in conflict. This belief has been described as “the idea that wouldn’t die”, despite excellent historical research drawing attention to its shortcomings. It is certainly not the only view. Those, including scientists themselves, who represent different religious traditions, have often argued that, when “science” and “religion” are properly understood, there can be a deeper relationship of harmony, or at least compatibility, between them. When, during the 1960s, I studied the history of science at Cambridge University, I realised that these two master narratives of conflict and harmony are too general to capture the complexity of historical controversy and debate. One of my aims in this lecture is to illustrate this complexity by examining religious responses to Charles Darwin’s theory of evolution. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2018-04-27


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 14 (2017); 267-291 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 14 (2017); 267-291 (EN)

Copyright (c) 2018 John Hedley Brooke (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.