Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο'Topos' and Utopia in Evgenios Voulgaris' Life and Work (1716-1806) (EN)

Carras, Iannis C.

One of the central figures of the Enlightenment in the Greek world, Evgenios Voulgaris (1716-1806) has been criticised for becoming increasingly reactionary in later years. This article argues that an understanding of the importance of place and movement in Voulgaris' world -as also in his world-view- helps explain elements of continuity and change in his writings more generally.Rather than a shift from enlightenment to reaction, the article depicts a slow progression from an early Voulgaris intent -both in his writings and in the Athos Academy- on fusing Orthodoxy and Enlightenment, to a later Voulgaris less intent on creating a rational system out of the many influences on his thought and more insistent on the creation of a place for the Graikoi, liberated from the Ottomans.The complex inter-relation between the geographic, political and social conditions and the thought processes of one particular individual are examined. Given these conditions, and bearing in mind the dangers of a crude geographic determinism, Voulgaris' attempts to reconcile, indeed create a rational system out of the many influences on his thought, present considerable interest but were inevitably unlikely to succeed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2005-01-20


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 1 (2004); 127-156 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 1 (2004); 127-156 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.