Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοL'aube des Lumières dans les pays roumains (EN)

Bouchard, Jacques

En y introduisant le concept de l'aube des Lumières, l'auteur propose une périodisation des Lumières dans les pays roumains qui remet en question la périodisation des Lumières chez les Grecs. La Frühaufklärung (1680-1780) s'avère une conjoncture de forces progressistes qui prônent la modernisation de l'appareil étatique, des institutions, de la langue et de l'éducation. L'auteur y distingue quatre périodes: 1. l'Église triomphante (1680-1710); 2. l'Absolutisme raisonné (1710-1730); 3. le Despotisme éclairé (1730-1780) et 4. l'Église militante (1695-1780). L'Aufklärung proprement dite ne commence qu'en 1780: elle aspire à réaliser en plus l'émancipation nationale et l'indépendance politique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2006-01-20


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 2 (2005); 31-51 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 2 (2005); 31-51 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.