Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Exemplary Life of Dimitrios Vikelas (1835-1908) (EN)

Smith, Michael Llewellyn

This paper describes the "satisfying curve" of Dimitrios Vikelas' life journey, starting from Syros in 1835, moving via Constantinople, Odessa, and Syros again, to London, Paris and finally Athens. It explores Vikelas' multiple aspects, as merchant, writer, traveller, lecturer and essayist, Olympic founder, educationalist, book collector and philanthropist, all of which were united in the public-spirited man of letters (logios). It sets Vikelas in the context of the Greek commercial diaspora, the world of the London expatriate Greek community, and the dynamic society of late nineteenth-century Athens, beginning in the 1870s to act as a magnet to Greek expatriates. The author stresses two qualities of Vikelas: his belief in the idea of a progressive Greek state marked by advances in education, culture, tourism and standards of public life; and the self-awareness and experience which inform his autobiographical writings, not only his memoir My Life but also his last such work, The War of 1897. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2007-01-20


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 3 (2006); 7-31 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 3 (2006); 7-31 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.