Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIlija Garasanin: Nacertanije and Nationalism (EN)

Manetovic, Edislav

This paper analyses the national thought and policies of Ilija Garasanin. Garasanin was the first to write a Serbian national programme, Nacertanije, that envisioned an independent Serbian state. His ideas and policies remain highly controversial. While some scholars argue that Garasanin was an inclusive Yugoslavist, others maintain that he was an exclusive Serbian nationalist seeking a Greater Serbia. Both arguments assume that the South Slav nations are pre-modern social phenomena. In contrast, this paper suggests that a modernist perspective of nations and nationalism provides a far more coherent and nuanced interpretation of Garasanin. Garasanin was a Serbian, not a Yugoslav, nationalist. But his nationalism was inclusive not exclusive. Inclusion was a precondition for social stability of the large state he wanted to forge. Garasanin was also illiberal. Establishing a state in a predatory inter-state environment required suppressing individual liberties. Insecurity caused by a Hobbesian world political system structured the content of Garasanin's nationalism. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2007-01-20


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 3 (2006); 137-173 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 3 (2006); 137-173 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.