Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοL'esthétique du paysage grec chez Edgar Quinet (EN)

Argyropoulos, Roxane D.

Dans l'horizon intellectuel du début du XIXe siècle, on observe de nouvelles approches sur le paysage qui sont le corollaire du goût de l'époque pour l'exotisme et sa tendance au relativisme historique. Nous y assistons à "une poétique des ruines" dans laquelle les ruines, tout en perdant la fonction première pour laquelle ces constructions du passé avaient été conçues, font surgir tout un monde vivant dans un aujourd'hui fait de réminiscences. Edgar Quinet, en évoquant son séjour en Grèce, présente une réflexion sur l'hellénisme qui se caractérise par une longue et progressive appréhension des paramètres du monde grec en tant qu'entité culturelle, en rendant présente toute sa polyphonie historique et esthétique. Υ sa manière, il adopte l'optique herdérienne de l'intériorisation, mais à la différence de Herder, il n'abandonne pas tout à fait la perception extérieure des choses qui correspond à la raison des Lumières. Υ la suite de Georg Friederich Creuzer, son maître à Heidelberg, le jeune Quinet historicise le langage symbolique, et voit dans le symbole et le mythe un langage spontané. Il tend à comprendre la compénétration des arts et de la nature, et il choisit de retenir la configuration spatiale et de décrire les vestiges des monuments pour arriver au temps passé.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2007-01-20


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 3 (2006); 175-188 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 3 (2006); 175-188 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.