Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Religious Roots of Linguistic Nationalism (EN)

Kakridis, Yannis

This paper consists of two parts. In the first part, nationalism is analysed as a kind of gnostic religion (in the sense given to this term by E. Voegelin). In the mind of their adherents, nations are ultimate realities in which the objective (fatalistic) and the subjective (voluntaristic) side of the historical process coincide. In the second part, it is argued that language, by its dialectical character, appears as the very incarnation of the nationalist ideal. The ensuing paradoxes of nationalist language policy are listed and briefly analysed: the equation of the language of culture with the language of everyday life; the equation of norm with use; the equation of object language with metalanguage; the equation of modernity with authenticity; and the equation of the national with the universal. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2009-01-13


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 5 (2008): Histoires de Frontières; 7-19 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 5 (2008): Histoires de Frontières; 7-19 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.