Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
Αποθετήριο :
The Historical Revue / La Revue Historique  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNineteenth-century America through the Eyes of John Gennadius (EN)

Christopoulos, Marianna D.

The aim of this article is to unfold and analyze the view of America held byJohn Gennadius [Ioannis Gennadios], one of the most important diplomats of nineteenthcenturyGreece. Having spent most of his life in England as a member of the Greek legation,which he served for more than 20 years, Gennadius was influenced by the ongoing Britishdiscussion of the “American miracle”. His perception was, however, fostered during twovisits to America, a professional one (1888) and a private one (1893-1894). He was involvedin American political life as the official negotiator of the Greek government, but alsoenjoyed the culture, witnessed the wealth and the galloping development and made manyacquaintances. All of this made an impression on him. He commented on the importanceof British influence on American civilization, acknowledged the material and intellectualprogress of its people and foresaw the potential of its thriving economy in world politics. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

The Historical Revue / La Revue Historique

Αγγλική γλώσσα

2015-12-30


Institute for Neohellenic Research/NHRF (EN)

1790-3572
1791-7603
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 12 (2015): Transferts culturels et traduction (XVIIIe-XXe siècles); 199-214 (EL)
The Historical Review/La Revue Historique; Vol 12 (2015): Transferts culturels et traduction (XVIIIe-XXe siècles); 199-214 (EN)

Copyright (c) 2015 Marianna D. Christopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.